Úvodní stránka

Bohuslavice, obec s 1575 obyvateli, leží v hlučínské pahorkatině. Katastr obce patří k největším na Hlučínsku a měří 1536 ha. Vesnice se rozkládá po obou stranách Bohuslavického potoka a je situována od východu na západ v délce asi 2,5 km. Na severu a východě je ve vzdálenosti do jednoho kilometru obklopena lesy, převážně smrkovými, borovými a smíšenými. Podle porostu má les na východě od obce název “Bor”.

Potok protékající obcí pramení asi 0,5 km na východ od vesnice a odvádí všechny vody z polí, vody dešťové i splaškové vody z domácností. Asi 0,5 km za vesnicí na západě se vlévá do potoka Opusta, který teče z Bolatic do Dolního Benešova a vlévá se do řeky Opavy. Na východ od vesnice v lokalitě polesí Bor se na katastru obce nachází pískový lom. Těží se tu velmi kvalitní stavební písek již 50 let. V tomto lomu ve vytěžené části hnízdí v příkrých březích břehule říční. V okolních lesích žije mimo běžnou zvěř – srnci, zajíci, koroptve, bažanti aj. – i menší stádo daňků a poměrně hodně černé zvěře.

Vesnice je vystavena na písčitém a jílovitém podloží. To vytváří podmínky pro vznik mnoha zřídel. Ta jsou četná uprostřed obce, kde dala vzniknout několika rybníkům. Dnes jsou uprostřed vesnice tři rybníky, jeden soukromý a dva obecní. Slouží k chovu ryb a vytvářejí v obci klidnou odpočinkovou zónu. V obecních rybnících pod kostelem je možno pozorovat vyvěrání spodních vod. Naši předkové využili jednoho takového zřídla k vybudování sběrny a chladírny mléka, která stojí pod kostelem dodnes a říká se jí “kilovňa” (od německého kűhlen – chladit) a je dnes využívána rybářským spolkem. Na sousední farní zahradě je jeden pramen vyzděn a ozdoben dřevěným přístřeškem.

Na severozápadě za vesnicí v lokalitě “Seč” je vytěžená pískovna a v její blízkosti jsou dva hlubinné vrty s ponornými čerpadly zásobujícími kvalitní pitnou vodou vodojemy obecních vodovodů v Bohuslavicích, Bolaticích a Borové. V údolí potoka Opusta na jih od vesnice byla v padesátých letech vybudována kaskáda rybníků na bažinatých loukách. První je pod bývalým lihovarem a nemá zvláštní pojmenování. Následuje rybník Chobot, Bobrov, Rakovec, Bezedno a poslední je Přehyně, který již leží na katastru Dolního Benešova. Rybníky jsou využívány pro chov kaprů. Pod lihovarem na hrázi rybníka roste chráněný kosatec žlutý. Na rybníku Přehyně byl evidován výskyt puškvorce. Rybníky poskytují hnízdiště mnoha vodním ptákům. Jsou to především divoké kačeny, volavky popelavé, vodní slípky, potápky a jiné.

Zajímavosti z říše flóry jsou starověké duby, jejichž stáří se odhaduje na více než 400 let. Dva rostou v oblouku zrušené silnice do Dolního Benešova, kde se říká “ U tří dubů”, což svědčí o tom, že v nedávné minulosti musely být duby tři. Další ještě o něco starší je u lesa na sever od vesnice a říká se mu “Struhalův dub”,, podle přízviska majitele přilehlých polí. Zajímavé jsou i okolní lesy, které poskytují rekreační procházky a projížďky na nově zřízených cyklostezkách.

V obci najdeme tři restaurace, penzion, dvě samoobslužné prodejny, večerku, cukrárnu, poštu, sportovní areál s hřištěm pro kopanou a víceúčelovým hřištěm pro tenis, nohejbal a další hry.Další víceúčelové hřiště je rovněž vybudováno v areálu základní školy. Občanům slouží také velkoobchod s květinami a bytovými doplňky i velkoobchod s potravou a příslušenstvím pro chov domácích zvířat.

V obci působí folklórní soubor Vlašanky a Klub paličkářek, SK Bohuslavice, florbalový klub FC Vlašák, hokejový klub HC Buldoci, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Spolek rybářů, Spolek zahrádkářů, a občanské sdružení Bohuslavický oříšek. Římskokatolická farnost Bohuslavice organizuje činnost Chrámového sboru a scholy Bohuslavice či setkání mládeže, rodin a seniorů, stejně jako Klub rodičů ZŠ a Klub rodičů mateřské školy.

Opravárenský závod MSA Canis Prosper s.r.o. Klia s.r.o. Bohemia makléřství Rudolf Kriebel Kozák Tour Pedotherm Moravia Votoplast VALKODoprava