Výroční zpráva
Výroční zpráva prezidenta ŠK TJ Dolní Benešov o činnosti klubu v sezóně 2016/2017, spojená se 70. výročím založení klubu.
Vavřínek Tomáš
vloženo: 11.4.2017
0x
1220x

Vážení přátelé! Jsem velmi rád, že se dnes nacházíme v době jednoho z nejúspěšnějších období historie našeho šachového klubu. Uplynulá sezóna téměř ve všem naplnila naše sportovní cíle. Zcela oprávněně se můžeme chlubit velmi silným postavením v rámci Moravskoslezského kraje, spolu se spřáteleným klubem .Slezanu Opava pak dominancí v rámci okresu Opava. V současné době jsme bezesporu nejúspěšnější sportovní složkou TJ Dolní Benešov. V uplynulé sezóně jsme uspěli ve všech soutěžích družstev dospělých a daří se nám i v práci s mládeží. V právě ukončené sezóně naše A družstvo pod vedením nového kapitána Pavla Rakúse zopakovalo loňský úspěch, když ve velmi silné druhé lize obsadilo pro nás vynikající 6. místo a udrželo třetí nejvyšší republikovou šachovou soutěž družstev v Dolním Benešově i pro nadcházející sezónu. B družstvu se po několika předešlých marných pokusech podařilo zvítězit v krajské soutěži, a tak pod především organizá-torskou taktovkou kapitána Radka Vavřínka postoupilo do krajského přeboru. Céčko, které spolehlivě vedl kapitán Lubomír Bělka, bylo v okresním přeboru velkým favoritem. Své postavení potvrdilo vítězstvím bez prohry v soutěži a postupem do krajské soutěže. Největším konkurentem céčku a nejmilejším překvapením okresního přeboru bylo naše déčko. Družstvo, vedoucí Jitka Vavřínková, obsadilo skvělé druhé místo, se stejným bodovým ziskem jako vítězné céčko. Nejcennější bylo pravidelné zapojování našich mladých hráčů, většinou žáků, kteří často v náš prospěch rozhodovali utkání s favorizovanými soupeři. I v okresní soutěži jsme měli své zastoupení, E družstvo pod vedení Matouše Gemsy a za pomocí Jitky Vavřínkové velmi často zapojilo do soutěže dospělých naše úplně nejmenší děti a v soutěži obsadilo konečné pěkné čtvrté místo. Děkuji kapitánům všech družstev za skvěle odvedenou práci, problémy s nominací na jednotlivá utkání byly oproti minulým sezónám minimální. V soutěžích mládeže jsme obsadili krajské přebory starších i mladších žáků družstev. Starší žáci se umístili na 4.místě, i když naše ambice byly malinko vyšší, neobhájili jsme loňskou bronzovou medaili. V soutěžích jednotlivců mládeže se naše i u nás hostující děti zúčastnily vrcholných akcí – Mistrovství Moravy a Slezska, Mistrovství ČR mládeže, MČR juniorů, prestižních mezinárodních festivalů na Liptově a ve Frýdku Místku. Hostují hráčky sestry Vavřínkovy reprezentovaly ČR na ME v Praze. Ze seriálu KP mládeže jednotlivců postoupila na podzimní MČR Julie Stříbná v kategorii D10, ve stejné kategorii jí doprovodí hostující Maruška Vavřínková a v kategorii D14 její sestra Anička Vavřínková. Eliška Vavřínková obsadila třetí místo na MČR juniorů v rapid šachu v kategorii dívek do 16 let. V nedávno skončeném MČR mládeže v klasickém šachu obsadila Maruška Vavřínková v kategori D10 4. místo, Julie Stříbná 13. místo, v kategorii D14 Anička Vavřínková 7. místo, Katka Janošová 9. místo, v D16 Eliška Vavřínková 7. místo a Terezka Gemsová 11.místo. Naše děti rovněž výrazně uspěly v seriálu GP OP mládeže v rapid šachu. Z řad mládeže bych chtěl především ocenit výkony Tomáše Kučery, který k nám v loňském roce přestoupil z Bolatic a velmi úspěšně se zapojil do soutěží mládeže i družstev dospělých. Velmi dobře nás dále reprezentovali sourozenci Pavel a Tereza Gemsovi, Kateřina Janošová, sourozenci Jakub a Ondřej Křefcí,a dále Julie Stříbná. Z dospělých bych chtěl především poblahopřát Pavlu Rakúsovi, který opět zvýšil svou výkonnost již na úroveň 2243 Elo bodů, což ho řadí mezi historicky absolutně nejlepší hráče či odchovance našeho klubu. Tím momentálně naším nejlepším odchovancem je stále Tadeáš Kriebel, který minulý víkend jako člen elitního Novoborského šachového klubu získal svůj další republikový titul ze soutěží družstev. Tadeáš pravidelně nastupuje i v zahraničních nejvyšších soutěžích. Je jen velká škoda, že nám díky regulím šachového svazu nemůže pomoci alespoň v několika málo zápasech druhé ligy. Naše úspěchy v soutěžích družstev jsou momentálně spojeny s úspěšnou spolupráci s několika hostujícími hráči. Velké poděkování patří všem, kteří našim družstvům pomohli a pomáhají. Především však dlouhodobému členu A družstva Jackovi Orzechowskému, který neustále a vytrvale několik let obětavě nastupuje na prvních šachovnicích. Velký dík patří našim kamarádům z Opavy, našemu současnému lídrovi Markovi Nábělkovi, a taky Karlovi Záleskému, bez kterých by byla situace áčka ve druhé lize mnohem složitější. Věřím, že stejně tak Slezan Opava oceňuje starty a výkony Pavla Rakúse a Pavla Gemsy jako hostů v jeho družstvech. Pavel Rakús výraznou měrou přispěl k udržení Slezanu Opava v první lize. Do příští sezóny nastoupíme v optimálním rozložení v soutěžích družstev. Áčko bude hrát ve druhé lize, béčko v krajském přeboru, céčko v krajské soutěži, déčko v okresním přeboru a éčko v okresní soutěži. Cílem bude především udržet pozice áčka a béčka, což však nebude vůbec jednoduché. V soutěžích mládeže opět obsadíme krajské přebory družstev i jednotlivců, letos námi nově pořádaný okresní přebor družstev a s nejlepšími dětmi opět pojedeme na Mistrovství Moravy a Slezska a MČR. Pravidelně pokračuje kroužek s tréninky dětí a mládeže, které navštěvuje průměrně 10-12 dětí. Práce trenérů Pavla Rakúse a Lubomíra Bělky se již pozitivně projevuje na výkonech a výsledcích některých dětí. Příslibem do budoucna se jeví šachový růst některých našich benjamínků, především Ondřeje Bitty, Marka Hranoše, Martina Meleckého, Julie Stříbné a Olivera Kusyna. Na začátku příštího školního roku se pokusíme po několika málo letech opět zorganizovat nábor dětí v základní škole. Vlajkovou lodí a značkou prestiže našeho klubu nadále zůstávají dva významné turnaje jednotlivců, které se nám dlouhodobě daří každoročně pořádat. Podzimní Memoriál Karla Osmančíka letos vstoupí již do své čtvrté dekády. Tento mezinárodní turnaj je v posledních letech pravidelně součástí prestižního seriálu GP ČR v rapid šachu a zaznamenává každoročně jednu z nejvyšších účastí v této soutěži. Ve dvou oddělených turnajích dospělých a mládeže do 15 let pravidelně hostíme 120-150 účastníků z celé republiky i nejbližšího zahraničního okolí. Stalo se již téměř tradicí, že seriál GP KP mládeže v rapid šachu vrcholí na jaře svým finálovým turnajem v Dolním Benešově. O postupy na podzimní MČR se u nás pravidelně utkává okolo 130 dětí. Jsem velmi rád, že mezi postupujícími se objevují i naše děti. Všechny naše členy nyní mohu ujistit, že jsou v dnešní, pro sport velmi složité době, součástí ekonomicky stabilizovaného klubu. Daří se nám hospodařit s téměř vyrovnaným rozpočtem ve výši cca 110 000 korun ročního obratu. V loňském roce se nám podařilo pod hlavičkou TJ dosáhnout na částečnou dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a i v letošním roce jsme se přihláškou zapojili do stejného programu. Výsledek naší žádosti máme očekávat koncem května. Jménem našeho klubu tímto děkuji rovněž městu Dolní Benešov za finanční podporu, kterou nám pravidelně poskytuje, ať již prostřednictvím TJ, tak úlevou při využívání sálu Kulturního domu při pořádání našich turnajů. Věřím, že dlouhodobě úspěšným pořadatelstvím těchto akcí přispíváme k propagaci a dobrému jménu města Dolní Benešov. Rádi jsme rovněž a děkujeme za rekonstrukci a opravy podlahy, omítek a elektroinstalací v naší klubovně, které město zajistilo v uplynulých přibližně třech měsících. Výbor našeho klubu se schází pravidelně jednou za měsíc až 6 týdnů. Pracujeme průběžně během celého roku a snažíme se našim členům zajistit co možná nejlepší chod klubu. O činnosti výboru jste všichni informováni prostřednictvím zápisů ze schůzí. Děkuji všem svým kolegům z výboru včetně správce klubovny za průběžnou soustavnou práci, kterou pro klub vykonávají a která velmi často na veřejnosti není příliš vidět. Bez jejich podpory bych osobně nebyl schopen práci prezidenta klubu vykonávat. Mohu Vás ujistit, že ve srovnání s jinými, často mnohem většími kluby, jsme velmi uceleným, přátelským a dobře fungujícím spolkem. Jelikož se pohybuji především díky svým dětem a manželce v širším šachovém prostředí, mohu objektivně srovnávat. I díky Vám se v našem malém městě hrají velké šachy! Velmi pozitivní skutečností pro mne je zapojení našich tří členů do výkonných a kontrolních složek Tělovýchovné jednoty, v rámci které Dolní Benešov reprezentujeme. Máme možnost se aktivně podílet na činnosti a rozhodování naší TJ. Stejně tak tři naši členové jsou součástí Okresního šachového svazu. Na úrovni krajského svazu však máme jen jednoho zástupce v komisi mládeže, což považuji za naší velkou slabinu. Nejsme tak bohužel schopni se aktivně zapojit do rozhodovacích procesů na úrovni kraje, což naší pozici na úrovni kraje oslabuje. Příslibem je zvolení Karla Záleského ze Slezanu Opava do nového VV krajského svazu. Věřím, že tímto hlas našeho okresu na krajské úrovni bude více slyšet a bude mít větší váhu, než tomu bylo doposud. Při dnešní slavnostní příležitosti, kdy si zpětně připomínáme 70 let od našeho založení, bych chtěl s poděkováním vzpomenout na všechny naše zakládající a bývalé významné členy, kteří se výrazně zapsali do historie klubu. Měli bychom si s úctou připomínat ty, bez kterých by dnešní šachy v Dolním Benešově neměly tak velkou tradici a popularitu. Závěrem mě prosím dovolte, abych v osobní rovině ze své současné pozice prezidenta klubu poděkoval za odvedenou a stále odváděnou práci svým dvěma předchůdcům, Rudolfu Krieblovi a především Radomíru Vavřínkovi, který stál v čele našeho klubu téměř 20 let. Za odváděnou práci děkuji všem členům výboru, kteří mi jsou oporou,stejně tak jako všichni ostatní členové klubu, kteří jsou schopni a ochotni se zapojit na úkor svého volného času do aktivní práce ve prospěch nás všech. Velmi si vážím všech, kteří dojíždějí k utkáním z velkých vzdáleností. Zvláštní dík pak patří mé manželce, bez jejíž tolerance, pomoci a pochopení byste mě u šachu v Dolním Benešově neviděli. Ujišťuji Vás, že i když to máme z našeho bydliště v Kuřimi do Dolního Benešova poměrně daleko, pořád se za Vámi vracím velmi rád a vždy se na Vás těším! Ať žijí šachy v Dolním Benešově! Tomáš Vavřínek

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře.
Nejste přihlášen. Nemůžete vkládat komentáře. Přihlašte se v pravém horním rohu stránky, nebo si vytvořte nový účet zde.
Turnaj
...
Akce
26.12.2018

1. ročník XMAS JESENÍK OPEN

Na 1. ročník mezinárodního šachového turnaje XMAS JESENÍK OPEN se můžeme těšit o vánočních prázdninách. Hraje se švýcarským systémem na 7 kol s tempem 2x 90 min + 30s/tah. Přihlášky je možné zaslat dle přiložených propozic do 30.11.2018.
Akce
Úspěšný víkend pro DB
Tento víkend se Dolnímu Benešovu vydařil - v sobotu se podařilo zorganizovat turnaj pro začátečníky, kterého se zúčastnilo plných 30 dětí z Dolního Benešova, Bolatic, Velké Polomi, Hlučína, Bohuslavic a polského Tworkowa. V neděli pak vyhrála obě dvě družstva - "A" v Kopřivnici nečekaně vysoko 6-2 a "C" doma proti Vítkovu 5,5-2,5.
Kniha
Poslední vzkaz:
15.12.2018 v 09:58 (STK)
Celkový počet vzkazů: 6075